Przepisy Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz zmiany daty i godziny zawodów.

UWAGA!!

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej LOSiR’u (Poznań – Luboń).
 • Zawodnik zostanie dopuszczony jedynie wówczas, gdy przedstawi organizatorowi ubezpieczenie NNW dotyczące uprawiania sportów walki (jeśli jest to ubezpieczenie grupowe, musi posiadać ono imienną listę osób ubezpieczonych) oraz ważne badania lekarskie!
 • Dzieci,Młodzicy, Młodsi-Juniorzy, Juniorzy – dodatkowo zgoda na start od rodziców bądź prawnych opiekunów!
 • Zawodnik ważony jest przed pierwszą walką w stroju, w którym będzie walczył.
 • Rejestracja jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu.
 • Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.
 • Rejestrując się w pierwszym terminie, musisz również dokonać w nim opłaty startowej w wysokości 70zł lub jej wielokrotności . Jeśli zarejestrujesz się w pierwszym terminie, ale nie zdążyłeś wpłacić pieniędzy do 14 listopada, musisz uiścić opłatę zgodną z drugim terminem, czyli w wysokości 100zł lub jej wielokrotności. Jeśli nie zarejestrowałeś się w pierwszym terminie, a uiściłeś opłatę, musisz zarejestrować się i dopłacić 30zł.

Strój w dywizji No Gi Jiu Jitsu

 • Zawodnik walczy w rash’u oraz luźnych spodenkach. Dopuszcza się legginsy pod warunkiem, że na nie nałożone są luźne spodenki
 • Wymagane jest posiadanie bielizny pod spodenkami
 • Buty zapaśnicze i wszelkiego rodzaju buty,nakrycia głowy są niedopuszczalne.
 • Strój musi być wyprany i wysuszony, bez nieprzyjemnego zapachu.

Czas trwania walki

 

DZIECI 4-6lat (roczniki 2013-2015)

2 min

DZIECI 7-9lat (roczniki 2010-2012)

2min

Młodzicy (2007-2009)
3 min
Młodsi-juniorzy (2004-2006)
4 min
Juniorzy (roczniki 2002-2003)
5 min

Adult (wg pasów, roczniki 2001 i starsze)

Białe
5 min
Niebieskie
6 min
Purpurowe
7 min
Brązowe
8 min
Czarne
10 min
Kobiety białe pasy 
 5 min
Kobiety niebieskie pasy
6 min
Kobiety kolorowe pasy
7 min
Master (białe, niebieskie pasy)
5min
Master (purpurowe, brązowe, czarne pasy)
6min


Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach.

Zawodnicy MMA z zawodowym rekordem nie mogą walczyć w kategorii białych pasów!

Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo, Zapasy) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów. Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa startują w kategorii niebieskich pasów.

W razie zapisania się w za niskiej kategorii, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Uwagi organizatorskie

 1. Nie łączy się kategorii w żaden sposób, chyba że zdecyduje o tym organizator.
 2. W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
 3. Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 4. Opłata startowa nie jest zwrotna.
 5. Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.
 6. Zawodnicy są w pełni świadomi podejmowanego ryzyka związanego z walką BJJ i oświadczają, że w razie nabawienia się urazu lub innych nieszczęśliwych wypadków, zrzekają się z roszczeń wobec organizatorów.
 7. Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.
Hala Widowiskowo-Sportowa LOSiR'u
ul. Hugona Kołłątaja 2
62-030 Luboń
tel.: 508 037 037
mail: info@no-gi.pl